Aylık Arşivler: Nisan 2021

Trafik Hasarı İçin Gerekli Bilgiler

Trafik Hasarı Sigortası Belgeleri

Trafik Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler Maddi Zararlar; • Trafik kazası tespit tutanağı • Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname), • Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse), • Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve […]