Sayın Kullanıcı,

Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Aydınlatma Metni

Yeşil Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (Yeşil Sigorta)  kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Yeşil Sigorta Websitesini kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ederler.

 1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması
 1. Bu maddeler Yeşil Sigorta Websitesinin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.
 2. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Yeşil Sigorta’nın birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Yeşil Sigorta’nın, Kullanıcı tarafından sitede kayıt / teklif ve iletişim formlarında belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Yeşil Sigorta’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 3. Yeşil Sigorta, Websitesi kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. Yeşil Sigorta, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. Söz konusu bilgilere, talep edilen hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve ilgili sigorta acentelerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Kullanıcı da bu bilgilerin Uygulama’nın amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder.
 1. Diğer Web Sitelerine ve Uygulamalara Bağlantılar 
 1. Uygulama’daki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulama’da çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Yeşil Sigorta gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Yeşil Sigorta tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.
 2. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler Yeşil Sigorta ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.
 3. Yeşil Sigorta, Uygulama içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Yeşil Sigorta’nın, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer uygulamaların gizlilik ve diğer politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 4. Yeşil Sigorta, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve benzeri yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
 • Yeşil Sigorta’nın, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
 • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
 • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Aydınlatma Metni
Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Aydınlatma Metni

 

 1. Kişisel Verilerin Kullanımı & Onaylar 

İşbu Uygulama’yı yüklemek, kullanmak ve Uygulama vasıtasıyla sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, bu Uygulama aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması ve bu kapsamda pazarlama, satış ve tanıtım faaliyetleri amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, Yeşil Sigorta Emeklilik ve Hayat A.Ş.,  şubeleri ve iş ortakları ile Yeşil Sigorta ana hissedarları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğinizi, Yeşil Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ve şubeleri tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü gibi her türlü gönderiyi reddetme hakkınızın mevcut olduğunu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

 1. Yeşil Sigorta’nın Yükümlülükleri
 1. Yeşil Sigorta, Uygulama kapsamında paylaştığınız kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutacak, bilgilerin gizliliğini sağlanıp sürdürecek, bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacak ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak gösterecektir.
 2. Uygulama içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan Yeşil Sigorta tarafından talep edilebilecek bilgiler, Yeşil Sigorta ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir.
 3. Yeşil Sigorta, yukarıda sayılan hükümleri gerekli gördüğü zaman Uygulama’da yayınlayarak değiştirebilir. Değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 4. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Yeşil Sigorta ve Yeşil Sigorta acentelerinin Uygulama’daki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, web sitesinin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 5. Yeşil Sigorta işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın Uygulama’da yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yukarıda yer alan hükümler Uygulama’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu sayfada Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Aydınlatma Metni ‘ni okudunuz.

Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Aydınlatma Metni hakkında dafa fazla bilgiyi buraya tıklayarak alabilir veya bir sorunuz olursa buraya tıklayarak bize sorabilirsiniz.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler..